Integritetspolicy

GDPR eller den nya dataskyddsförordningen är den nya lagstiftningen som bland annat ersätter personuppgiftslagen (även kallad PUL) på området personlig integritetslagstiftning. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR påverkar hur alla som behandlar personuppgifter får använda och hantera dessa.

För att få behandla personuppgifter krävs alltid tillstånd från den vars personuppgifter som behandlas. Alternativt annan laglig grund som framgår av GDPR. Mitt kundregister innehåller de personuppgifter som är relevanta för verksamheten. Detta inkluderar utförande av uppdrag, leverans, fakturering och bokföring. Namn, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer, epostadress, kundnummer och organisationsnummer är de uppgifter som sparas. Dessa uppgifter delas inte till tredje part.

Om du vill se vilka uppgifter som finns om dig som kund, ändra uppgifter eller helt tas bort ur registret är du välkommen att höra av dig via epost till mig på conny@studioholm.se